CZ | EN | PL
O nás Výzkum a vývoj Testování Expertízy Kontakty

Expertízy

Zpracováváme technická posouzení a expertízy v následujících oblastech:

 • surovinový audit
 • výrobní postupy s maximální produktivitou
 • audit kvality výrobků i audit vlastního vývoje výrobku
 • defektoskopie (příčina, eliminace, minimalizace ztrát)
 • simulační procesy
 • aplikační postupy s minimalizovanými riziky
 • zajištění akreditovaných zkoušek
 • zajištění mezilaboratorních zkoušek
 • srovnávací studie vstupních surovin i výrobků
 • komplexní podklady pro soudní spory
 • technická posouzení pro dotační projekty

Pro oblast průmyslových staveb nabízíme:

 • návrhy a revize projektů a technologických postupů
 • dozor při specializovaných činnostech výstavby
 • stavebně-technické průzkumy
 • testy podloží (statické / dynamické)
 • testy betonových desek
 • návrh a výpočty DB/ŽB desek (nové i existující)
 • inspekce staveb
 • komplexní podklady pro mediace a soudní spory
 • ekonomické a právní posouzení staveb