CZ | EN | PL
O nás Výzkum a vývoj Testování Expertízy Kontakty

Výzkum v oblasti silikátové a makromolekulární chemie

Řešíme zakázkové i vlastní výzkumné úlohy v rozsahu silikátové i makromolekulární chemie.

Za využití nejmodernějších metod provádíme:

  • chemické analýzy (XRD, XPS, XRF, Raman spektroskopie)
  • termické analýzy (DTA, TGA, TDA, TMA, DSC)
  • strukturní analýzy (SEM s vlnově- i energo- disperzním analyzátorem RTG záření, s detektorem sekundárních elektronů, s detektorem zpětně odražených elektronů, s difraktometrií zpětně odražených elektronů, světelná a korelativní mikroskopie)
  • fyzikálně-mechanická měření (hydraulický lis, laserový analyzátor velikosti částic, vibrační třídiče, reometr, mikrotvrdoměr, zařízená na stanovení odolnosti vůči CHRL a zmrazovacím cyklům, dilatometry, a další)

Vývoj výrobků stavební chemie, nátěrových hmot, polymerních kompozitů

Již druhé desetiletí se věnujeme vývoji výrobků pro přední české i nadnárodní producenty stavební chemie, nátěrových hmot a polymerů. Disponujeme bezkonkurenčními zkušenostmi v následujících oblastech:

Stavební chemie
lepidla, tmely, samonivelační stěrky i potěry (cementové, anhydritové, magnezitové, síranové), betony, cementové vsypy, zálivky, správkové malty a další speciální produkty (epoxidové, polyuretanové, akrylátové, polymercementové, polyuretancementové a další)

Nátěrové hmoty
penetrace, nátěry, pojiva pro plněné systémy, finální nátěry na bázi akrylátů, polyuretanů, epoxidů a dalších pojiv

Polymerní kompozity
vláknocementové a drátkocementové kompozity, plastové kompozitní prvky (PVC, PE, PS, PE, PET, PAN, PA, PC a další)