CZ | EN | PL
O nás Výzkum a vývoj Testování Expertízy Kontakty

Testování

Jsme schopni testovat v laboratorních podmínkách i v podmínkách reálného použití (in-situ staveništní testy). Provádíme testování i odběry vzorků podle vlastních metodik, oborových technických kvalitativních podmínek, národních a evropských technických norem.

Provádíme vzorkování, chemické i fyzikálně-mechanické analýzy na následujících surovinách a výrobcích:

 • kamenivo
 • pojiva (cement, sádra, magnezit, kopolymery, polymerní pojiva)
 • přísady a příměsi (plastifikátory, urychlovače, popílky, strusky...)
 • zeminy
 • čerstvý i zatvrdlý beton
 • malty (správkové i injektážní zálivky)
 • maltoviny, omítky, lepidla, zateplovací systémy
 • podlahoviny a povrchové úpravy
 • betonové konstrukce, prefabrikáty (včetně železobetonových a vláknobetonů)
 • cihlářské a keramické výrobky
 • asfaltové směsi
 • nátěry a povrchové úpravy
 • polymery v tekutém i pevném stavu

Provádíme testy pro účely:

 • ověření vlastností surovin a výrobků
 • kategorizace do skupin dle norem a směrnic
 • identifikace původu vad
 • simulací vnějšího působení (odolnosti prostředí - chemickému / atmosférickému / UV / zmrazovacím cyklům...)
 • technického a ekonomického benchmarkingu