CZ | EN | PL
O nás Výzkum a vývoj Testování Expertízy Kontakty

O institutu

Technický a zkušební institut Brno (TZIB) vykonává činnost v následujících oblastech:

  • Výzkum v oblasti silikátové a makromolekulární chemie
  • Vývoj výrobků stavební chemie, nátěrových hmot, polymerních kompozitů
  • Testování v laboratorních i stavebních podmínkách
  • Návrhy, dozor, stavebně-technické průzkumy, inspekce
  • Expertízy a posuzování

Institut byl založen a provozuje expertní, zkušební a vývojovou činnost od roku 2005.

Zakladatelé i hlavní experti institutu disponují vzděláním v oboru "chemie silikátových materiálů a makromolekulárních látek" či "technologie stavebních hmot" a "zkušebnictví". Nadstavbou odborného vzdělání jsou praktické znalosti členů institutu z jejich odborné praxe ve vývojových a technologických týmech nejvýznamnějších výrobců stavebních a nátěrových hmot.

Naši experti se podíleli na plnění pracovních projektů na Vysokém Učení Technickém Brno (VUT Brno), Českém Vysokém Učení Technickém Praha (ČVUT Praha), Výzkumném ústavu stavebních hmot Brno (VÚSH), Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity (PF MU Brno), Vysoké Škole Báňské Ostrava (VŠB Ostrava), Akademiích věd (AV ČR / AV SR).

Veškeré naše výzkumné aktivity jsou realizovány v souladu se správnou laboratorní praxí. Pro testování a expertní činnost používáme nejmodernější přístrojové vybavení. Provádíme testování podle vlastních metodik, oborových technických kvalitativních podmínek, národních i evropských technických norem. Kooperujeme s předními vývojovými pracovišti, vysokými školami, akreditovanými zkušebními ústavy, projektanty a provádíme činnosti pro zpracovatele primárních surovin, výrobce stavebních hmot a prefabrikátů, investory i stavební firmy.

Navrhujeme, dozorujeme a provádíme stavebně-technické průzkumy a inspekce staveb se specializací na stavby průmyslové.

Naše vývojové, výzkumné a expertní aktivity provádíme na základě smluvního vztahu respektujícího obchodní tajemství a interní know-how zadavatele.

Poslední řešené projekty

OP PIK Aplikace IX. výzva
Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026770
Název projektu: Vývoj betonové směsi a výrobků z betonu s využitím recyklovaných solárních panelů
Hlavním cílem realizace projektu je příspěvek k realizaci betonových směsí určených pro interiéry i exteriéry se speciálními vlastnostmi za využití recyklovaných solárních panelů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.