CZ | EN | PL
Profil instytutu Badania i rozwój Badania Ekspertyzy Dane kontaktowe

Badania

Badania jesteśmy w stanie przeprowadzić w warunkach laboratoryjnych, jak też możemy je wykonać na miejscu w terenie (badania na budowie in-situ). Badania i odbiory próbek przeprowadzamy na podstawie naszych własnych metod, warunków jakości technicznej oraz zgodnie z krajowymi i europejskimi normami technicznymi.

Wykonujemy pobieranie próbek oraz przeprowadzamy analizy chemiczne i fizyko-mechaniczne następujących materiałów i produktów:

 • Kruszywo
 • Spoiwa (cement, gips, magnezyt, kopolimery, spoiwa polimerowe)
 • Dodatki i domieszki (plastyfikatory, przyspieszacze, popiół lotny, żużel itp.)
 • Gleba
 • Beton świeży lub utwardzony
 • Zaprawy (naprawcze i iniekcyjne)
 • Spoiwa, tynki, kleje, systemy izolacji termicznej
 • Podłogówki i obróbka powierzchni
 • Konstrukcje betonowe, prefabrykaty (łącznie z żelazobetonem i włóknobetonem)
 • Wyroby z cegły i ceramiki
 • Mieszanki asfaltowe
 • Lakiery i obróbka powierzchni
 • Polimery w stanie ciekłym lub stałym

Badania przeprowadzamy w celach:

 • Weryfikacji właściwości surowców i produktów
 • Podziału na grupy zgodnie z normami i dyrektywami
 • Identyfikacji pochodzenia wad
 • Symulacji działania zewnętrznego (odporności na środowisko - chemiczne / atmosferyczne / UV / cykle zamrażania...)
 • Benchmarkingu technicznego i ekonomicznego