CZ | EN | PL
Profil instytutu Badania i rozwój Badania Ekspertyzy Dane kontaktowe

Profil instytutu

Instytut Technologiczno-Badawczy Brno (TZiB) wykonuje swoją działalność w następującym zakresie:

  • Badania w zakresie chemii silikatowej i makromolekularnej
  • Rozwój produktów chemii budowlanej, materiałów lakierniczych, kompozytów polimerowych
  • Badania w warunkach laboratoryjnych czy też na budowie in-situ
  • Projekty, nadzór technologiczny, badania budowlano-technologiczne, inspekcje
  • Ekspertyzy i opinie

Instytut został założony w roku 2005 i od tego czasu zajmuje się ekspercką działalnością badawczą i rozwojową.

Założyciele, jak również czołowi rzeczoznawcy instytutu, wykształceni są w dziedzinie „chemia materiałów silikatowych i substancji makromolekularnych”, czy też „technologia materiałów budowlanych” i „metrologia i pomiary”. Pomimo fachowego wykształcenia, członkowie instytutu posiadają również wiedzę i umiejętności zdobyte podczas ich praktyki zawodowej w ekipach rozwojowych i technologicznych czołowych producentów materiałów budowlanych i lakierniczych (BASF, SIKA / PANBEX, SYNTHESIA, SPOLCHEMIE itp.)

Nasi eksperci uczestniczyli w realizacjach projektów na Politechnice w Brnie (VUT Brno), Politechnice Czeskiej w Pradze (ČVUT Praga), Instytucie Badawczym Materiałów Budowlanych w Brnie (VÚSH), Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Masaryka w Brnie (PF MU Brno), Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie (VŠB Ostrawa), Akademii Nauk Republiki Czeskiej (ANRC) i Słowackiej Akademii Nauk (SAN).

Wszelka nasza działalność badawcza realizowana jest zgodnie z właściwą praktyką laboratoryjną. Do badań i ekspertyz używamy najnowocześniejszych urządzeń. Badania i odbiory próbek przeprowadzamy na podstawie naszych własnych metod, warunków jakości technicznej oraz zgodnie z krajowymi i europejskimi normami technicznymi. Współpracujemy z czołowymi instytucjami badawczo-rozwojowymi, uniwersytetami, akredytowanymi instytutami badawczymi i projektantami, oraz przeprowadzamy badania dla przetwórców surowców pierwotnych, producentów materiałów budowlanych i prefabrykatów, inwestorów i firm budowlanych.

Projektujemy, nadzorujemy, przeprowadzamy badania budowlano-technologiczne oraz inspekcje budów ze specjalizacją na budownictwo przemysłowe.

Nasze działania dotyczące rozwoju, badań i ekspertyz przeprowadzamy na podstawie umowy z klientem szanując tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how klienta.