CZ | EN | PL
Profil instytutu Badania i rozwój Badania Ekspertyzy Dane kontaktowe

Badania w zakresie chemii silikatowej i makromolekularnej

Wykonujemy badania na zlecenie klienta, jak również zajmujemy się własnymi zadaniami badawczymi w zakresie chemii silikatowej i makromolekularnej.

Korzystając z najnowocześniejszych metod wykonujemy:

  • Analizy chemiczne (XRD, XPS, XRF, spektroskopia ramanowska)
  • Analizy termiczne (DTA, TGA, TDA, TMA, DSC)
  • Analizy strukturalne (elektronowy mikroskop skaningowy SEM z analizatorem dyspersji długości fal i energii promieniowania rentgenowskiego, z detektorem elektronów wtórnych i detektorem elektronów wstecznie rozproszonych, z dyfrakcją elektronów wstecznie rozproszonych, mikroskopia świetlna i korelacyjna)
  • Pomiary fizyko-mechaniczne (prasa hydrauliczna, laserowy analizator wielkości cząstek, sortowniki wibracyjne, reometr, mikrotwardościomierz, sprzęt do określania odporności na odmrażacze oraz cykle zamrażania, dylatometry itp.)

Rozwój produktów chemii budowlanej, materiałów lakierniczych, kompozytów polimerowych

Już ponad 10 lat zajmujemy się rozwojem produktów czeskich oraz międzynarodowych czołowych producentów chemii budowlanej, materiałów lakierniczych i polimerów. Mamy bezkonkurencyjne doświadczenia w następujących dziedzinach:

Chemia budowlana:
Kleje, uszczelniacze, masy samopoziomujące i jastrychy (cementowe, anhydrytowe, magnezytowe, na bazie siarczanu wapnia), betony, posypki cementowe, wylewki, zaprawy naprawcze i inne produkty specjalne (epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe, polimerowo-cementowe, poliuretanowo-cementowe, itp.)

Materiały lakiernicze:
Penetracje, lakiery, spoiwa do systemów wypełnianych, powłoki końcowe na bazie akrylanów, poliuretanów, epoksydów i innych spoiw

Kompozyty polimerowe:
Kompozyty cementowo-włókniste i elementy kompozytowe z tworzyw sztucznych (PCV, PE, PS, PET, PAN, PA, PC itp.)