CZ | EN | PL
Profil instytutu Badania i rozwój Badania Ekspertyzy Dane kontaktowe

Ekspertyzy

Opinie techniczne i ekspertyzy przeprowadzamy w następującym zakresie:

 • Audyt surowców
 • Procesy produkcyjne z maksymalną wydajnością
 • Audyt jakości produktów oraz audyt własnego rozwoju produktu
 • Defektoskopia (przyczyna, eliminacja, minimalizacja strat)
 • Procesy symulacyjne
 • Procesy zastosowania ze zminimalizowanym ryzykiem
 • Zapewnienie akredytacji
 • Zapewnienie badań międzylaboratoryjnych
 • Badania porównawcze surowców i produktów
 • Kompletna dokumentacja potrzebna do procesu sądowego
 • Ekspertyzy techniczne potrzebne do projektów grantowych

W przypadku budownictwa przemysłowego oferujemy:

 • Projektowanie oraz kontrola projektów i procedur technologicznych
 • Nadzór podczas specjalistycznych prac budowy
 • Badania budowlano-technologiczne
 • Testy podłoża (statyczne / dynamiczne)
 • Testy płyt betonowych
 • Projektowanie i obliczanie wzmocnione płyty (nowa i istniejąca)
 • Inspekcja budowy
 • Kompletna dokumentacja potrzebna do mediacji lub procesu sądowego
 • Opinia ekonomiczna i prawna budowy